LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมโรงไฟฟ้าแม่เมาะคุมเข้มรถบรรทุกเถ้าลอย ห้ามจอดบนไหล่ทางถนนผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

โรงไฟฟ้าแม่เมาะประชุมร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการรถบรรทุกเถ้าลอย หารือมาตรการควบคุมความปลอดภัยของผู้สัญจรเส้นทางถนนผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้า แม่เมาะ เป็นประธานประชุมหารือเรื่องอุบัติเหตุบนถนนผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ, นางสาวชยากร วงค์อะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ, พ.ต.ต ดวงเด็ด กันทะคำ สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ, ผู้แทนแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และผู้ประกอบการรถบรรทุกเถ้าลอย โดยในที่ประชุมได้กำหนดเป็นมาตรการควบคุมไว้ ดังนี้

1.ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการรถบรรทุกเถ้าลอย ไม่จอดรถบนไหล่ทางถนนสายผาลาด-โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยจะกำหนดเป็นมาตรการพร้อมบทลงโทษในสัญญาซื้อขายเถ้าลอยฉบับต่อไป

2.สถานีตำรวจภูธรแม่เมาะจะใช้มาตรการตรวจจับความเร็วโดยบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 รถบรรทุกพ่วง ขับไม่เกิน 60 ก.ม./ช.ม.

3.กรณีรถบรรทุกเถ้าลอยเสียเป็นเหตุให้ต้องจอดข้างทาง ผู้ประกอบการต้องแจ้งหน่วยงาน กฟผ.ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือน และให้เคลื่อนย้ายรถออกนอกเส้นทางจราจรโดยเร็ว

4.กรณีพนักงานขับรถบรรทุกเถ้าลอยเจ็บป่วย สามารถโทรศัพท์แจ้งขอใช้บริการหน่วยงานกองการแพทย์และอนามัยแม่เมาะหรือโรงพยาบาลแม่เมาะได้โดยไม่ต้องขับรถบรรทุกออกไป

5.ห้ามรถบรรทุกเถ้าลอยวิ่งในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือวิ่งนอกเส้นทางที่กำหนด และห้ามถอดหัวลากหรือนำรถออกไปวิ่งในพื้นที่ชุมชน ยกเว้นนำไปซ่อมและต้องแจ้งหน่วยงาน กฟผ.ที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

6.โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service สำหรับแจกจ่ายตั๋วในบริเวณลานจอดรถเถ้าลอยเพื่อไม่ให้รถบรรทุกจอด รับ-ส่งเอกสารระหว่างทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่อาจละเลยได้ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่พบเห็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกเถ้าลอย สามารถแจ้งรายละเอียดได้ที่แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร.0 5425 2743 ตลอด 24 ชั่วโมง)