LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลนครลำปาง แจงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากห้าแยกประตูชัย


ภาพประกอบข่าว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้เทศบาลนครลำปาง ได้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณห้าแยกประตูชัยให้ไหลลงสู่แม่น้ำวังอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้ได้ดำเนินงานขุดเจาะ เปิดหน้าผิวถนนบริเวณแยกไปรษณีย์ถึงแยกตลาดหลักเมือง เพื่อวางท่อระบายน้ำ PE ชั้น SN 6 ขนาด 1.2 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 605 เมตร และท่อระบายน้ำ PE ชั้น SN 6 ขนาด 1.4 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 54 เมตรพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 2.5 - 10 เมตร ความยาวประมาณ 659 เมตร โดยขอความร่วมมือพี่น้องชาวลำปางใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ เมื่อดำเนินงานตามโครงการฯ แล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน