LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ มอบสายพานลำเลียง สนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 3


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ คุณูปถัมภ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ มอบสายพานลำเลียงวัสดุ สนับสนุนภารกิจกองทัพภาคที่ 3 เพื่อใช้ทำลาดพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จทอดพระเนตรโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนรับมอบ ณ กองทัพภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก )