LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาโครงการพัฒนาบุคลากรเผยแพร่พระพุทธศาสนา


พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ถวายความรู้แก่พระสงฆ์ในจังหวัดลำปางเพื่อให้ได้ทราบถึงเทคนิคการนำเสนอธรรมะ โดยมี เจ้าคณะจังหวัดลำปาง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา อ.เบญจมาศ พานิชพันธ์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดลำปาง และพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๗๕๐รูป ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย