LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาโค้งสุดท้าย สำหรับงานวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟฯ ปิดรับสมัครออนไลน์ 30 มิถุนายนนี้


ภาพประกอบข่าว

งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 กำหนดจัดอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 นักวิ่งไมโครมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 สิงหาคม 2560 ส่วนนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน สมัครทางออนไลน์ได้ถึง 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ อำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 05.45 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยแบ่งประเภทของการแข่งขัน ออกเป็นประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.8 กม. มินิมาราธอน ระยะทาง 11.6 กม. และไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กม. โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันจะมอบให้แก่กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ สำหรับเป็นทุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง

นักวิ่งประเภทไมโครมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพสมัครได้ที่กองบัญชีและการเงิน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร. 0-5425-2022-3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 สิงหาคม 2560 โดยจะเปิดจุดรับสมัครหน้างานในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เวลา 09.00-20.00 น. สำหรับนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.maemoh-half-marathon.com เท่านั้น โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.maemoh-half-marathon.com โทร. 0-5425-2734 และ 0-5425-3865