LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษานศ. มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา สร้างประโยชน์ เชื่อมสามัคคี


ภาพประกอบข่าว

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมออกค่ายพัฒนาสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีปรีดานุเคราะห์ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมประกอบด้วยการทาสีห้องน้ำ การทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน โดยมีนักศึกษาสาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาการจัดการ สาขาสารสนเทศ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ทั้งนี้มีอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และดร.ผจงจิต ติ๊บประสอน อาจารย์สาขาการจัดการ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นผู้ควบคุม