LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษารร.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำปาง ได้รับถ้วยพระราชทานพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


ภาพประกอบข่าว

กลุ่มเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปี 2559" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์อบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา