LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมนายกฯ ท.นครลำปาง นำทีม สท.และผู้บริหาร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนปงสนุก


ภาพประกอบข่าว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชนในชุมชนปงสนุก จัดงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนปงสนุก” เพื่อขอขมา และขอพรปีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชาวลำปางสืบต่อไป ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนปงสนุก