LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลนครลำปาง เตรียมเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง”


ภาพประกอบข่าว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 25 เมษายน ที่จะถึงนี้ เทศบาลนครลำปาง และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลฯ เตรียมจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ทั้งด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี งานฝีมือ และอื่นๆ ภายในกิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์ทำกิจกรรมและเล่นสนุกกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข ภายใต้พื้นที่สีเขียว ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีมลพิษ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้กิจกรรม “ถนนเด็กเดินเทศบาลนครลำปาง” ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง