LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ. ชี้แจงเกิดเหตุขัดข้องในระบบไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าดับบางส่วนในจังหวัดภาคเหนือ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา


ภาพประกอบข่าว

กฟผ. ชี้แจง เมื่อเวลา 10.04 น. วันนี้ (29 มี.ค. 2560) ไฟฟ้าดับในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และ จ.ลำพูนบางส่วน เหตุจากอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ3 ขัดข้อง ทำให้ไฟฟ้าดับ และหายไปจากระบบประมาณ 530 เมกกะวัตต์ จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า 850 เมกกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 62 กฟผ.ได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน พร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กฟผ. ต้องขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) ชี้แจงว่า สำหรับกรณีไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ สาเหตุเนื่องจากระบบไฟที่ป้อนเพื่อควบคุมอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติทำงานขัดข้อง ทำให้อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติทำงานพร้อมกัน 2 ชุด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยปกติอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติได้ถูกออกแบบมาให้มีถึง 2 ชุด ซึ่งหากชุดใดชุดหนึ่งขัดข้อง อีกชุดหนึ่งยังสามารถทำงานต่อไปได้ โดยไม่มีปัญหาในการจ่ายไฟ ทั้งนี้เหตุดังกล่าว ส่งผลทำให้เกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.พะเยา และ จ.ลำพูนบางส่วน โดยมีไฟฟ้าดับ และหายไปจากระบบประมาณ 530 เมกกะวัตต์ จากปริมาณการใช้ไฟฟ้า 850 เมกกะวัตต์ ในเวลาดังกล่าว หรือคิดเป็นร้อยละ 62 กฟผ.ได้รีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเมื่อเวลา 10.20 น. เริ่มทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ และเวลา 11.00 น. จ่ายไฟฟ้าได้ทั้งหมดแล้ว

กฟผ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ใช้ไฟฟ้า อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้ ทั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบไฟป้อนเพื่อควบคุมอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก

อนึ่งภาคเหนือมีการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ และระบบส่งไฟฟ้าที่มั่นคง พร้อมการเชื่อมโยงไฟฟ้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางด้วย ตลอดจนในอนาคตมีแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคเหนือตอนบนด้วย จึงให้ความมั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือมีความมั่นคงเพียงพอ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต