LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาน.ศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ร.ลำปาง ศึกษาหาความรู้เพิ่มประสบการณ์ เหมืองแม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อเร็วๆนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าศึกษาดูงานที่แผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด กองวางแผนบำรุงรักษา ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ นำโดย อาจารย์พรชัย เอี่ยมสาย โดยมี นายวีระยุทธ ภักดีบัณฑิต หัวหน้าแผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด ให้การต้อนรับ

การศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และนักศึกษา ได้เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025” และเข้าชมพร้อมทดลองทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการต่างๆได้แก่ ด้านมวล ด้านแรงและแรงบิด ด้านมิติ และด้านไฟฟ้า ซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับแผนกศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านแรงและแรงบิด ด้านมิติ และด้านไฟฟ้า ซึ่งในปี 2560 จะขอการรับรองเพิ่มในห้องปฏิบัติการมวล