LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) พร้อมเปิดให้บริการประชาชนเข้าเยี่ยมชม


ภาพประกอบข่าว

พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานที่ทันสมัย พร้อมเปิดให้บริการประชาชนเข้าเยี่ยมชม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ขอเชิญเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานจากถ่านหินลิกไนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อาทิ แหล่งเรียนรู้ด้านความเป็นมาของถ่านหินและการผลิตไฟฟ้า แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ วันละ 4 รอบ ปิดทำการทุกวันจันทร์

รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 10.30 น.

รอบที่ 3 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 14.30 น.

นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯแล้ว บริเวณใกล้เคียงพิพิธภัณฑ์ฯยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ ลานแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องจักรเก่าที่ใช้ในการทำเหมือง ลานสไลด์เดอร์ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5425-4930,0-5425-4931

E-mail : MMM_Museum@EGAT.co.th Facebook : พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ