LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมนางสาวลำปาง ปี 60 ยกทีม สวัสดีปีใหม่ และขอบคุณ กฟผ.แม่เมาะ ที่ให้การสนับสนุนการจัดประกวด


ภาพประกอบข่าว

วันที่ 13 มกราคม 2560 ที่ อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ รับมอบกระเช้าของขวัญจาก นางสาวกชกร ต้องใจ นางสาวลำปางปี 2560 และคณะรองนางสาวลำปาง ปี 2560 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมขอบคุณ กฟผ. แม่เมาะ ที่ได้สนับสนุนการจัดการประกวดคัดเลือกสาวงามนครลำปาง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ เวทีการแสดงสนามกีฬาจังหวัดลำปาง