LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬารูดม่านปิดฉาก ฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น. นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมือง เขลางค์นคร ได้มอบหมายให้นายประดิษฐ์ เสริมสุข รองนายกเทศเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร นายสมยศ โพธิ์ทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนบ้านร้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2560

กำหนดให้มีการแข่งขันทั้งสิ้น 4 รุ่น ประกอบด้วย

1.รุ่นเยาวชนอายุ 8 ปี

2.รุ่นเยาวชน อายุ 12 ปีขึ้นไป

3. รุ่นประชาชนอายุ 17 ปีขึ้นไป

4.รุ่นประชาชนทั่วไป F.A.CUP (น็อคเอาท์)

สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

1.รุ่นเยาวชนอายุ 8 ปี

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม บ้านร้อง Love sport ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเสด็จ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม นาแก้ว ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

2.รุ่นประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Love sport A ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Love sport B ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม นาแก้ว ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม แม่เมาะ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

3.รุ่นประชาชนอายุ 17 ปี ขึ้นไป

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม หนองห้าตะวันตก ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Love sport B ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม เพื่อเพื่อน FC ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม ชมพูสเตเดียม ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

4. รุ่นประชาชนทั่วไป F.A.CUP (น็อคเอาท์)

ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม หนองห้าตะวันตก ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอขอบคุณทางประธานชุมชนบ้านร้อง ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในทุกๆด้านและสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนขอขอบคุณประธานชุมชนทุกชุมชนที่ส่งทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน และการแข่งขันในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงผู้ชมร่วมเชียร์เป็นจำนวนมากอีกด้วย