LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจับมือชุมชนบ้านดอนงาม สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง


ภาพประกอบข่าว

เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดย นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหาร แกนนำกลุ่มเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมกับชุมชนบ้านดอนงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง จัดทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งหมู่บ้านดอนงาม เพื่อให้ชุมชนมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเพิ่มขึ้น โดยจัดทำกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านดอนงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง