LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมกฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภัคดี” ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ เหมืองแม่เมาะ


ภาพประกอบข่าว

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 22 พ.ย.2559 ” นายพรรพต ธีระวาส” ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยแม่เมาะ (ทั้งเหมืองและโรงไฟฟ้า) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ รวมพลังแห่งความภัคดี “ ปฎิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของ ”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึง ”พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” และแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ปกเกล้าปกกระหม่อม ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ร่วมกันร้องเพลงก้อนดินของพ่อ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติลานทุ่งบัวตอง เหมืองแม่เมาะ.