LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะร่วมช่วยเหลือชาวนาไทยซื้อข้าวบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


ภาพประกอบข่าว

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ได้ร่วมกันซื้อข้าวสารที่สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด ได้นำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ตามโครงการจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนา จ.ลำปาง คนลำปางไม่ทิ้งกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 ที่ข้างอาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ (ลานดาว) กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับข้าวสารที่นำมาจำหน่ายนั้น สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด โดย นายธีระภัทร์ คำสม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด เปิดเผยว่า ได้รับซื้อจากเกษตรกร และนำมาแปรรูปบรรจุถุงและจำหน่าย ซึ่งมีทั้งข้าวสารเหนียว 5 % ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม, ข้าวสารเจ้า 5% ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม, ข้าวสารกล้อง ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, ข้าวสารหอมนิล ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, ข้าวสารไรซ์เบอรี่ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, ข้าวสารเจ้า ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, ข้าวสารไร่แดงและข่าวสารไร่ดำ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายข้าวได้ราคาที่เป็นธรรมโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่ผ่านสหกรณ์ที่เกษตรกรเป็นสมาชิก