LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวการศึกษาเด็กราชมงคลล้านนาสร้างชื่อ คว้า 1 ทอง 1 ทองแดง แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่มาเลเซีย


ภาพประกอบข่าว

ทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ตัวแทนประเทศไทยคว้า 1 เหรียญทอง ในสาขา Mechatronics และ 1 เหรียญทองแดง ในสาขา Mobile Robotics ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11 "ASEAN Skills Competition 2016 ที่ Putrajaya International Convention Centre (PICC) เมืองกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัล และพิธีปิด การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 11 "ASEAN Skills Competition 2016 โดย นายจักรภัทร เริ่มรักษ์ และ นายปฏิพาน ติใหม่ คว้ารางวัลเหรียญทอง ในสาขาเมคคาทรอนิกส์ มาครอง ส่วนในสาขาสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (Mobile Robotics) นายธาดา อุ่นตันกาศ และ นายคมสัน ทองบุญ ได้รับเหรียญทองแดง ซึ่งประเทศไทย ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 17 สาขา จากทั้งหมด 25 สาขา ขณะที่เยาวชนไทยคว้า 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง และ 12 เหรียญยอดเยี่ยม

สำหรับผู้ได้รับเหรียญรางวัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจะมอบเงินรางวัล ให้กับผู้ที่ได้เหรียญทอง 150,000 บาท เหรียญเงิน 75,000บาท และเหรียญทองแดง 40,000 ประกาศนียบัตรฝีมือยอดเยี่ยม 20,000 บาท และเงินรางวัลปลอบใจ 10,000 บาท ซึ่งเยาวชนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ยังจะได้รับโอกาสในการเก็บตัวฝึกซ้อมในการเป็นตัวแทนประเทศไทยและระดับอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World skills competition) ครั้งที่ 44 ที่ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมทั้งสนับสนุนเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันทุกคนเมื่อจบการศึกษาและหากต้องการจะศึกษาต่อ ทางกรมพัฒนาฝีกมือแรงงานจะประสานกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน หรือหากประสงค์ จะทำงานก็จะดำเนินการหางานที่ตรงต่อความต้องการของเยาวชนด้วย