LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬากรมพลศึกษา จับมือกระทรวงการท่องเที่ยวมาเลเซีย ระเบิดศึก “กู๊ดวิลล์เกมส์” กีฬานันทนาการสร้างเสริมความ


นายธวัช ถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา นันทนาการสร้างเสริมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ประจำปี 2556 (Thailand-Malaysia GOODWILL GAMES 2013) โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย โนรียะห์ ฮาตี อาวัง ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2556 ณ ห้องเดอะเพรสสิเด้นท์ 304 โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อในการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชากรของทั้งสองประเทศ ให้มีความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลประเทศไทยกับรัฐบาลประเทศมาเลเซีย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและรองรับการเข้าร่วมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community (AEC)) ของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนปี 2558 ด้วย สำหรับการแข่งขันฯ จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ที่รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาจากประเทศไทย 5 จังหวัดประกอบด้วย นราธิวาส ,สตูล ,ยะลา ,สงขลา ,และปัตตานี ส่วนทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของมาเลเซีย มาจาก 5 รัฐประกอบด้วย รัฐกลันตัน ,รัฐเปรัก ,รัฐเคดาห์ ,รัฐเปอร์ลิส ,และรัฐตรังกานู รวมทั้งสิ้น 509 ชีวิต แข่งขันกีฬาสากล 9 ชนิด ดังนี้ กอล์ฟ, เซปักตะกร้อ, ฟุตซอล, ฟุตบอล, เทนนิส, เปตอง, วู้ดบอล, แบดมินตัน และวอลเลย์บอล และกีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิด ได้แก่ ชักเย่อ, วิ่งผลัดกระสอบ, วิ่งสามขา, ปิดตาตีหม้อ, สกีบก อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอีกด้วย โดย นายธวัช ถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดี ต่อภาคเศรษฐกิจ และความมั่นคง ก่อให้เกิดเรื่องดีๆ การที่จัดกีฬาเสริมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ก็ช่วยให้คนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะมาร่วมแข่งขันมีความสุข ซึ่งในแต่ละปีเราจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวในเขตชายแดนของทั้งสองประเทศ”