LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวกีฬาเทศบาลนครลำปาง จัดประชุมชี้แจงและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฯ


ภาพประกอบข่าว

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 “ไก่ขาวเกมส์ 2016 : เกมส์แห่งความสุข” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครลำปาง เพื่อชี้แจงถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬาฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ชี้แจงรายละเอียดในการจัดการแข่งขันและระยะเวลาการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา นางสาวอุษา สมคิด ผู้อำนวยการสำนักศึกษาและนายไพศาล ลาภจรัสแสงโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 ชี้แจงถึงรายละเอียดในการจัดแข่งขัน วัน เวลา พิธีเปิด พิธีปิด สนามแข่งขัน สถานที่พัก การรักษาความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล นายสมชาย อินทิมา ชี้แจงถึงขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬาในระบบคอมพิวเตอร์ การพิมพ์ ID Card การส่งหลักฐานนักกีฬา จากนั้นได้แยกกลุ่มประชุมและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬาต่อไป ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง จังหวัดลำปาง