LAMPANGSPOTTIME

 

ข่าวสังคมเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่6


ภาพประกอบข่าว

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร มอบหมายให้ นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ออกให้บริการตามโครงการเทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 แก่ประชาชนในเขตชุมชนบ้านป่าขาม ตำบล พระบาทและชุมชนใกล้เคียง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าบ้านป่าขาม ตำบลพระบาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยการออกบริการเคลื่อนที่ในแต่ละครั้งได้รับ ความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง สำนักงานประกันสังคม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร้านแว่นแก้วกฤติยา และโรงเรียนเสริมสวยมาลีที่ร่วมให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการรำวงย้อนยุคร่วมกันระหว่างประชาชนผู้มารับบริการกับพนักงานเทศบาล